Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hướng dẫn học sinh không viết, vẽ vào SGK: có đi ngược lại với mục tiêu chương trình SGK?

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hướng dẫn học sinh không viết, vẽ vào SGK: có đi ngược lại với mục tiêu chương trình SGK?

Giáo dục và đào tạo

105 lượt nghe

2018-10-09 10:3
Thực tế là việc sử dụng lại sách giáo khoa hiện nay mới đạt khoảng 35%. Trước ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT