Cần làm gì đề siết chặt kỷ luật, kỷ cương thu chi ngân sách?

Cần làm gì đề siết chặt kỷ luật, kỷ cương thu chi ngân sách?

Góc nhìn xã hội

157 lượt nghe

2018-05-30 09:0
Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Chính phủ, tổng thu Ngân sách Nhà nước ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT