Công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm “đẹp”: Cần cơ chế giám sát chặt chẽ

Công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm “đẹp”: Cần cơ chế giám sát chặt chẽ

Giáo dục và đào tạo

524 lượt nghe

2018-06-22 09:3
Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm nay yêu cầu các trường đại học, cao ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT