Đăng ký địa chỉ email để gọi và nhắn tin thỏa thích

Đăng ký địa chỉ email để gọi và nhắn tin thỏa thích

IVR danh mục

864 lượt nghe

2017-11-08 07:3
Nhằm truyền tải một cách chi tiết các thông tin của chương trình Kết nối dài lâu ...
Đóng

Nhằm truyền tải một cách chi tiết các thông tin của chương trình Kết nối dài lâu và các chương trình chăm sóc khách hàng, MobiFone triển khai gửi email thông báo điểm Kết nối dài lâu hàng tháng và thông tin chăm sóc khách hàng tới toàn bộ Hội viên Kết nối dài lâu.

 

Từ 6/11/2017 đến 30/11/2017, 2.000 điểm thưởng sẽ được cộng ngay vào tài khoản Kết nối dài lâu khi Hội viên đăng ký thành công địa chỉ email. Hàng tháng MobiFone sẽ gửi thông tin chi tiết về tài khoản điểm Kết nối dài lâu của Hội viên và thông tin các chương trình chăm sóc khách hàng hấp dẫn đến email Hội viên đã đăng ký.

 

Để đăng ký, Hội viên soạn tin nhắn DKE_địa chỉ email và gửi 9237. Ngay sau khi điểm được tặng thành công vào tài khoản, Quý Hội viên có thể quy đổi ngay 2.000 điểm thành cước dịch vụ MobiFone (*).

 

Để quy đổi điểm thành cước sử dụng dịch vụ MobiFone, chỉ cần soạn CHON_CUOC_2000 và gửi 9237 (_ là một khoảng trống).

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ 9090.

 

(*) Trong trường hợp địa chỉ email đã đăng ký không chính xác hoặc Hội viên muốn thay đổi địa chỉ email, vui lòng soạn tin nhắn DKE_địa chỉ email mới và gửi 9237. Mỗi Hội viên chỉ được nhận 2.000 điểm thưởng trong suốt thời gian triển khai chương trình, không phụ thuộc vào số lần đăng ký.

---

Nguồn: mobifone.vn

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT