Đổi mới phương pháp đào tạo - Bài toán đặt ra cho các trường Sư phạm

Đổi mới phương pháp đào tạo - Bài toán đặt ra cho các trường Sư phạm

Giáo dục và đào tạo

232 lượt nghe

2018-06-19 10:0
Ðể đội ngũ sinh viên ra trường có chất lượng, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng giáo ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT