Bài hát playlist: Duyên phận là khi gặp đúng người

Mã album: A1778

lượt nghe

Đóng
Minh Tuyết
Mã số: 190184
Trang Pháp
Mã số: 190182
Đinh Mạnh Ninh
Mã số: 153889
Đào Ngọc Sang
Mã số: 31486
Duyên phận là khi gặp đúng người

Duyên phận. Nghe thật rõ ràng mà cũng thật mơ hồ. Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận. Và dù kết quả ra sao người ta đều cho rằng đó là duyên phận.

Thật ra cái gọi được gọi là duyên phận đơn giản chỉ là khi ta gặp được đúng người. 
Và khi đó thì mọi tiêu chuẩn đều không còn quan trọng nữa cũng là lúc duyên phận bắt đầu.
 

Bài hát Hot

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT