Gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp: Hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực

Gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp: Hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực

Giáo dục và đào tạo

106 lượt nghe

2018-06-08 09:0
Hiện nay, các chương trình đào tạo đại học ở nước ta được đánh giá còn thiên ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT