Kết nối yêu thương: Chờ mai nắng sớm mang nỗi buồn ra phơi

Kết nối yêu thương:  Chờ mai nắng sớm mang nỗi buồn ra phơi

Kết nối yêu thương

2474 lượt nghe

2018-11-03 10:3
Chúng ta đều biết việc phải yêu lấy bản thân mình, phải tự làm cho mình hạnh ...
Đóng

"Thật khó để kích thích hạnh phúc ở những người đổ vỡ hoặc đang cảm thấy hôn nhân của họ thật bất hạnh. Thật khó để bảo họ rằng hãy hạnh phúc đi dù bạn vừa đổ vỡ... Chúng ta đều biết việc phải yêu lấy bản thân mình, phải tự làm cho mình hạnh phúc nhưng làm được điều đó thật quá khó.

 

 


Lời khuyên nào cũng chỉ là những lý thuyết, phải trải qua thực tế rồi mới hiểu rằng nói thì dễ- làm mới khó. Tuy nhiên có một cách khác đó là hãy nhìn mọi việc khác đi một cách tích cực. Như việc mở rộng thế giới của mình ra một chút nữa, gặp những người khác những người ngày thường bạn vẫn gặp. Đến những nơi khác với những nơi ngày thường bạn vẫn qua và làm những điều khác với ngày thường bạn vẫn làm. Được không? Cho phép mình được khác đi với chính mình ngày thường. Và hạnh phúc, nếu may mắn, nó sẽ xuất hiện ở những gì bạn đã khác đi."
 

------------------

 

Nguồn VOV

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT