Để nghe và chọn nhạc beat cho bài dự thi Bolero trên tổng đài 9899, mời bạn lấy mã số và gọi lên 989972.