Nhất thể hóa Bí thư kiêm Chủ tịch, những vấn đề đặt ra từ cơ sở

Nhất thể hóa Bí thư kiêm Chủ tịch, những vấn đề đặt ra từ cơ sở

Chính phủ với người dân

199 lượt nghe

2018-05-16 14:28:27
Làm sao để giải bài toán hài hòa với người nắm giữ hai vai trò có tâm và có tầm?
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT