Những vấn đề đặt ra của nông nghiệp, nông dân, nông thôn sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 26

Những vấn đề đặt ra của nông nghiệp, nông dân, nông thôn sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 26

Diễn đàn kinh tế

339 lượt nghe

2022-06-09 09:3
Để tạo bước phát triển đột phá, toàn diện cho lĩnh vực này, Hội nghị Trung ương ...
Đóng

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược lớn, luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để tạo bước phát triển đột phá, toàn diện cho lĩnh vực này, Hội nghị Trung ương 7 khoá X năm 2008 đã ban hành Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua thực tế gần 15 năm triển khai, tính đúng đắn của một Nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng đối với một khu vực chiếm phần đông dân số và lực lượng lao động của cả nước đã được khẳng định. Vượt qua những thử thách của thiên tai, địch hoạ, sản xuất nông nghiệp đã gặt hái được những mùa vàng, bứt phá tăng trưởng, là trụ đỡ của nền kinh tế; nông thôn mới khởi sắc, hoàn thành trước mục tiêu đề ra; nhiều vấn đề về đời sống nông dân được giải quyết và ngày một nâng cao. Qua thực tế 15 năm, quãng đường chưa phải là dài trên chặng đường phát triển đất nước nhưng cũng đã đủ để thấy được tính đúng đắn, sát hợp của một Nghị quyết khi ý Đảng hợp lòng dân. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 khoá XIII và những vấn đề của nông dân, nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được bàn thảo, gợi mở và tháo gỡ tại cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân diễn ra tại Sơn La tuần trước. Bài học kinh nghiệm và hướng đi tiếp theo của nông nghiệp, nông dân, nông thôn là gì? Phải chăng đây là thời điểm để có thể Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục ban hành một Nghị quyết mới về lĩnh vực chiến lược quan trọng này? Chương trình Diễn đàn Chủ nhật hôm nay bàn về nội dung này với sự tham gia của TS Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ NN&PTNT; Ông Hoàng Trọng Thuỷ, chuyên gia nông nghiệp.

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT