Ở hiền liệu có gặp lành?

Ở hiền liệu có gặp lành?

Bạn hãy nói với chúng tôi

1143 lượt nghe

2018-01-11 09:0
"Người ta vẫn nói “ở hiền thì gặp lành”. Thế nhưng tại sao tôi ăn ở hiền lành mà ...
Đóng