Phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và cơ hội cho Việt Nam

Phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và cơ hội cho Việt Nam

Diễn đàn kinh tế

772 lượt nghe

2018-11-07 12:12:1
Khách mời: Phó Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Tất Thắng - Nghiên cứu viên cao cấp Viện ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT