PVN đầu tư ngoài ngành 800 tỷ đồng: Các bị cáo phạm tội vì không biết luật

PVN đầu tư ngoài ngành 800 tỷ đồng: Các bị cáo phạm tội vì không biết luật

Pháp luật và đời sống

124 lượt nghe

2018-06-12 09:0
PVN đầu tư ngoài ngành 800 tỷ đồng: Các bị cáo phạm tội vì không biết luật
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT