Sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã để tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

Sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã để tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

Chính phủ với người dân

1809 lượt nghe

2018-07-30 15:01:0
Sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã để tinh gọn bộ máy của hệ thống ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT