Bài hát playlist: Thương Nhiều Hơn Nói

Mã album: A1810

lượt nghe

Đóng
Juun Đăng Dũng
Mã số: 193266
Chi Dân
Mã số: 193011
Sistar
Mã số: 140151
Mã số: 138793
Thương Nhiều Hơn Nói

Cách thức thương một người không phải ngày ngày ngày, tháng tháng, năm năm nói câu: “Ta thương người”. Nó chỉ đơn thuần là một câu nói vô thức.

Vạn lời nói không bằng một hành động. Nói thì ai cũng có thể nói. Nhưng làm không phải ai cũng làm được. Mọi việc ta thật tâm làm cho người chính là cách ta nói thương người.

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT