Bài hát playlist: Tổn thương đủ nhiều tự khắc sẽ buông tay

Mã album: A1788

lượt nghe

Đóng
BIGBANG
Mã số: 190972
BTS
Mã số: 190963
Ái Phương
Mã số: 190853
Ái Phương
Mã số: 190851
Triệu Vy
Mã số: 189881
TWICE
Mã số: 188469
Tổn thương đủ nhiều tự khắc sẽ buông tay

Nhiu người hi em rng khi nào thì có th buông tay một  người . Đi vi em, nếu hết yêu thì chc chn tay s không còn nm cht, nhưng nếu còn thương, còn vn vương thì khi con tim tn thương đ nhiu s t khc buông tay..

Bài hát Hot

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT