Trời trở lạnh, trẻ em cũng có thể "trúng gió", liệt dây thần kinh số 7

Trời trở lạnh, trẻ em cũng có thể

Kỹ năng làm cha mẹ

277 lượt nghe

2019-03-14 09:3
Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là bệnh mà người dân hay gọi nôm na là trúng ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT