Truyện ngắn "Biết kể làm sao"

Truyện ngắn

Truyện đêm khuya (VOV)

1175 lượt nghe

2021-02-24 10:0
Trong cuộc sống, có những hành động không cứ gì phải là kết quả một lực đẩy, một ...
Đóng

rong cuộc sống, có những hành động không cứ gì phải là kết quả một lực đẩy, một sự thôi thúc mắt thấy tai nghe; Có những lựa chọn không cứ gì phải có một lý do chẻ hoe, rành rõ. Nhưng hành động, lựa chọn ấy cũng chẳng phải là sự mất lý trí đến mê muội. Đơn giản là điều chẳng đặng đừng - Không “Biết kể làm sao?” – như nội dung truyện ngắn của nhà văn người Nga – Boris Petrovich Ekimov, bản dịch của Phan Xuân Loan mà “Đọc truyện đêm khuya” muốn gửi tới các bạn

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT