25% thời gian công chức làm báo cáo: Lãng phí và không cần thiết

25% thời gian công chức làm báo cáo: Lãng phí và không cần thiết

Góc nhìn xã hội

4709 lượt nghe

2017-09-22 09:0
rong khi chúng ta đã thực hiện cải cách hành chính được một chặng đường dài, chủ ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT