Thắc mắc

Câu hỏi 1:
Khi tôi đăng ký dịch vụ lần đầu tiên không mất cước, vậy tôi hủy dịch vụ và đăng ký lại có bị mất cước không?
Trả lời:
Không. Mobi Radio luôn miễn cước đăng ký dịch vụ.

 
Câu hỏi 2:
Khi chưa sử dụng hết số phút nghe miễn phí, tôi hủy dịch vụ và đăng ký lại thì số phút nghe còn lại có được cộng dồn để tái sử dụng không?
Trả lời:
Không. Khi hủy dịch vụ thì số phút nghe khách hàng chưa sử dụng hết cũng sẽ không được bảo lưu.

 
Câu hỏi 3:
Tôi có mất cước 3G/GPRS khi truy cập vào wapsite của dịch vụ bằng điện thoại để nghe VOV không?
Trả lời:
Khách hàng được miễn cước data (3G/GPRS) khi truy cập http://mobiradio.vn.