CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Bạn đã truy cập vào website được vận hành bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông VietNamNet Icom (ICOM). Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn qua bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới đây. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.
1. Mục đích thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng về thông tin của người tiêu dùng
Nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về người tiêu dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).
1.1. Đây là các thông tin mà ICOM cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để ICOM liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Trang thông tin điện tử nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của ICOM.
1.2. Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho ICOM về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 2. Phạm vi thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân khách hàng
2.1. ICOM thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và có thể chia sẻ dữ liệu với những đối tác tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện những phân tích thống kê, gửi email, cung cấp các hỗ trợ khách hàng, hoặc sắp xếp việc trao thưởng, giao hàng. Tất cả các bên thứ ba này đều bị cấm sử dụng những thông tin cá nhân của khách hàng ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ cho ICOM, và họ được yêu cầu bảo mật thông tin của khách hàng bao gồm: địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ liên lạc của khách hàng là thành viên của Trang thông tin điện tử, với mục đích phù hợp. Khi cần thiết, ICOM có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, trao thưởng…
2.2. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu, ICOM sẽ có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: viện kiểm sát, tòa án, công an liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. 
 3. Hình thức và thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ dưới hình thức tài liệu giấy hoặc định dạng điện tử tại bất kỳ địa điểm kinh doanh nào mà ICOM cho là phù hợp cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng đó hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ hoặc khi ICOM, theo toàn quyền quyết định của mình, thấy không còn cần thiết cho mục đích nêu tại Mục 1 ở trên.
 4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân khách hàng
Tên đơn vị: Công ty Cổ Phần Dịch vụ Truyền thông VietNamNet ICom
Trụ sở chính: Số 30 Vạn Phúc Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
Điện thoại: 19001745  Fax: 024 37959784
Email: i-com@i-com.vn
5. Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
5.1. Khách hàng có quyền kiểm tra lại, cập nhật, đính chính hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ICOM thực hiện việc này. Thông tin cá nhân liên quan sẽ không được cung cấp hoặc sử dụng cho đến khi được đính chính lại.
5.2. Thực hiện mục đích quy định tại điểm 1.2 của Chính sách này, Khách hàng có quyền gửi thông báo, khiếu nại về việc thông tin cá nhân bị rò rỉ, tiết lộ, truy cập trái phép đến ICOM. Khi nhận được thông báo, khiếu nại, ICOM sẽ xác nhận lại thông tin sự việc, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin cá nhân.
5.3. Địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận các thông tin khiếu nại, góp ý từ khách hàng:  EMAIL  
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: 
6.1. ICOM cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng theo Chính sách bảo mật này và theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam; nỗ lực cao nhất và tiến hành các biện pháp quản lý, kỹ thuật thích hợp và cần thiết để bảo đảm các thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép, không bị mất, đánh cắp, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, ICOM không đảm bảo sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tin tặc tấn công dẫn đến dữ liệu cá nhân của khách hàng bị mất, đánh cắp, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy, ICOM sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
6.2. Bảo mật thông tin thanh toán của khách hàng: ICOM sẽ bảo đảm an toàn, bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng.
6.3. ICOM yêu cầu các khách hàng khi đăng ký/mua sản phẩm với tư cách thành viên Trang thông tin điện tử, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan theo yêu cầu của ICOM, bao gồm nhưng không giới hạn ở: họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử, số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán (nếu có)…, và chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của những thông tin trên.  Bằng việc đăng ký mua sản phẩm và điền đầy đủ các thông tin cá nhân cần thiết khi được yêu cầu và nhấp chuột vào hộp “Tôi đồng ý” dành riêng cho Chính sách bảo mật này, thành viên đó được xem là đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các quy định trong chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng của Trang thông tin điện tử này. 
6.4. ICOM không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy thông tin cá nhân do thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác, đầy đủ và hợp pháp, và thành viên đó không xác nhận đồng ý với chính bảo mật thông tin cá nhân khách hàng của website.
 7. Cập nhật: ICOM có quyền sửa đổi, cập nhật Chính sách bảo mật này tùy từng thời điểm thích hợp. Các phiên bản sửa đổi, cập nhật sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Chính sách bảo mật được sửa đổi, cập nhật sẽ cấu thành sự đồng ý của khách hàng đối với Chính sách bảo mật như được sửa đổi, cập nhật.