Bệnh đậu mùa khỉ - Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

Bệnh đậu mùa khỉ - Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

279 lượt nghe

2022-08-29 12:00:00
Gần 2 năm qua, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đã được tự lựa chọn điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh trên toàn quốc mà không phải vất vả xin giấy chuyển tuyến từ nơi đăng ký khám chữa b
Đóng

Gần 2 năm qua, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đã được tự lựa chọn điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh trên toàn quốc m&a

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT