Chính sách tài chính hỗ trợ phục hồi kinh tế

Chính sách tài chính hỗ trợ phục hồi kinh tế

302 lượt nghe

2022-02-11 09:30:00
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bộ Tài chính quyết tâm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu – chi ngân sách, tạo nguồn lực triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT