Để nông dân là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn

Để nông dân là chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn

282 lượt nghe

2022-08-03 08:00:00
Nghị quyết 19 lần này đã thay đổi vị trí của “nông dân” lên đứng đầu tiên, trước “nông nghiệp”, “nông thôn”. Sự chuyển đổi này chính là yêu cầu trong đường hướng lãnh đạo thời gian tới và cũng là đòi
Đóng

 “Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. N

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT