Để tinh giản biên chế không chỉ là những con số cơ học

Để tinh giản biên chế không chỉ là những con số cơ học

209 lượt nghe

2022-09-14 09:00:00
Để tinh giản biên chế thực sự hiệu quả cả về lượng và chất, để bộ máy hành chính phát huy hiệu quả cao hơn, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của đất nước cần những giải pháp cụ thể gì?
Đóng

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, hết năm 2021, lần đầu tiên biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%. Theo Bộ Tài

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT