Giá vé BLACKPINK được công bố, fan 'kêu trời' vì mức giá, thêm loạt chi tiết được 'mổ xẻ' so với các nước Đông Nam Á

Giá vé BLACKPINK được công bố, fan 'kêu trời' vì mức giá, thêm loạt chi tiết được 'mổ xẻ' so với các nước Đông Nam Á

101 lượt nghe

2023-07-05 09:00:00
Giá vé BLACKPINK cao cũng khiến fan kêu ca nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiền.
Đóng

https://emdep.vn/tieu-dung-thong-minh/gia-ve-blackpink-duoc-cong-bo-fan-keu-troi-vi-muc-gia-them-loat-chi-tiet-duoc-mo-xe-so-voi-cac-nuoc-dong-nam-a-20230704192921652.htm

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT