Im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan

Im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan

487 lượt nghe

2023-03-28 14:42:42
Nhà triết học lỗi lạc người Hy Lạp Pythagoras từng có câu nói nổi tiếng rằng: "Im lặng là cấp độ cao nhất của sự khôn ngoan. Ai không biết im lặng là không biết nói".
Đóng

Người xưa thường có câu: "Im lặng là vàng", nhằm khuyên răn con người nên biết cách im lặng khi cần thiết để tr&

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT