Mô hình sáng tạo của phụ nữ thủ đô trong thu gom và phân loại rác thải

Mô hình sáng tạo của phụ nữ thủ đô trong thu gom và phân loại rác thải

215 lượt nghe

2022-06-06 08:19:11
Nhân ngày môi trường thế giới 5/6, trong chương trình, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một mô hình sáng tạo của phụ nữ thủ đô trong thu gom và phân loại rác thải
Đóng

- Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình h&igr

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT