Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Nhà Lãnh đạo tài đức - có đóng góp quan trọng vào quá trình hội nhập của Việt Nam

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: Nhà Lãnh đạo tài đức - có đóng góp quan trọng vào quá trình hội nhập của Việt Nam

124 lượt nghe

2023-06-28 13:53:39
Đặc biệt trong giai đoạn là Bộ trưởng Bộ Thương mại, đồng chí Vũ Khoan đã để lại những ấn tượng sâu đậm với đồng chí, đồng nghiệp về tài năng, tầm nhìn chiến lược và phương pháp làm việc trong lĩnh vự
Đóng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện đổi mới toàn diện đất nước, tiến trình hội nhập quốc tế của chúng ta “tiến từng bước, chắc thắng&r

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT