Các mẹ đã biết thủ tục làm giấy khai sinh cùng lúc nhận được thẻ BHYT miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi?

Các mẹ đã biết thủ tục làm giấy khai sinh cùng lúc nhận được thẻ BHYT miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi?

Kỹ năng làm cha mẹ

349 lượt nghe

2023-03-10 02:0
Thay vì đi lại nhiều lần để làm nhiều loại giấy tờ, giờ chúng ta chỉ cần 1 lần ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT