Cải thiện năng suất lao động quốc gia - Cần chuyển biến nhận thức và hành động trong toàn nền kinh tế

Cải thiện năng suất lao động quốc gia - Cần chuyển biến nhận thức và hành động trong toàn nền kinh tế

Kinh tế 24h

213 lượt nghe

2019-08-14 15:35:51
Phỏng vấn ông Vũ Tiến Lộc về giải pháp cải thiện năng suất lao động khu vực tập ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT