Cần những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh

Cần những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh

Kinh tế 24h

147 lượt nghe

2021-12-03 08:0
Dòng chảy kinh tế hôm nay có nội dung: Cần những chính sách hỗ trợ cho doanh ...
Đóng

Trong 2 năm qua, dịch Covid 19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người lao động. Đối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có các chính sách hỗ trợ, tuy nhiên với đối tượng là hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn chưa có những chính sách hỗ trợ cụ thể cho khu vực này. Dòng chảy kinh tế hôm nay có nội dung: Cần những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh với khách mời là Tiến sỹ Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách VERP, giảng viên Khoa kinh tế phát triển, Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT