Chính phủ với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Chính phủ với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Chính phủ với người dân

78 lượt nghe

2021-01-12 14:37:21
Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện ...
Đóng

Như thường lệ, ngay ngày đầu tiên của năm mới (01/01/2021), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Đây là những Nghị quyết thể hiện quyết tâm của Chính phủ nhằm thực hiện hiệu quả phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT