Chuyện bán đất trái thẩm quyền và khiếu nại của người dân ở Thanh Hóa

Chuyện bán đất trái thẩm quyền và khiếu nại của người dân ở Thanh Hóa

Pháp luật và đời sống

3399 lượt nghe

2017-11-14 08:3
Hà Tĩnh: Chính quyền sai - Dân thiệt nặng - Chuyện bán đất trái thẩm quyền và ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT