Chuyển đổi số - chuyển đổi từ nhận thức đến hành động

Chuyển đổi số - chuyển đổi từ nhận thức đến hành động

Kinh tế 24h

244 lượt nghe

2019-10-09 11:4
Hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số quốc gia: những điều kiện cần!
Đóng

VOV1 - Vai trò của doanh nghiệp Việt trong việc xây dựng đô thị thông minh.
- Chuyển đổi số - chuyển đổi từ nhận thức đến hành động.
- Hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số quốc gia: những điều kiện cần!

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT