Chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế số: những điểm yếu cần nhận diện, nhìn từ lĩnh vực thương mại điện tử

Chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế số: những điểm yếu cần nhận diện, nhìn từ lĩnh vực thương mại điện tử

Kinh tế 24h

119 lượt nghe

2022-09-14 07:59:27
Doanh nghiệp phụ trợ nhỏ và vừa mới chỉ tham gia 20% chuỗi liên kết.
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT