Cửa sổ tình yêu ngày 24/6: Cần làm gì khi có thai sớm sau khi tiêm phòng Rubella và Quai bị

Cửa sổ tình yêu ngày 24/6: Cần làm gì khi có thai sớm sau khi tiêm phòng Rubella và Quai bị

Cửa sổ tình yêu

950 lượt nghe

2019-06-24 10:0
Con tôi có đi tiêm phòng mũi rubella và quai bị, bác sĩ có dặn phải 3-6 tháng ...
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT