Đầu tư công nghệ- nhiệm vụ đặt ra cho Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia

Đầu tư công nghệ- nhiệm vụ đặt ra cho Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia

Kinh tế 24h

87 lượt nghe

2021-01-21 11:3
Huy động và phân bổ nguồn lực, tạo đột phá hạ tầng- bài học từ thực tiễn.
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT