Đừng tạo áp lực vì năng lực học tập không chỉ quy đổi bằng điểm số

Đừng tạo áp lực vì năng lực học tập không chỉ quy đổi bằng điểm số

Giáo dục và đào tạo

97 lượt nghe

2022-04-12 07:3
TS Hoàng Trung Học khẳng định, học tập là cần thiết để con trẻ trưởng thành ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT