Fm sức khỏe ngày 10/9: Mua BHYT theo hộ gia đình: Nhiều người dân còn thờ ơ!

Fm sức khỏe ngày 10/9: Mua BHYT theo hộ gia đình: Nhiều người dân còn thờ ơ!

FM cao điểm sức khỏe

6195 lượt nghe

2017-09-10 09:3
ừ năm 2015, thực hiện theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, mọi người dân bắt ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT