Giá cước

GIÁ CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ SAU:

 
Dịch vụ Gói  Cú pháp Đầu số Cước đăng ký Cước thuê bao Ưu đãi
(áp dụng cho thuê bao đăng ký  dịch vụ đăng ký)
Radio chat ngày
tuần
DKA
DKAT
1079 bấm 6 hoặc 10796 Miễn phí 2.000
10.000
30 phút miễn phí mỗi ngày
150 phút miễn phí mỗi ngày
Blog Radio  ngày
tuần
DKB
DKBT
1079 bấm 9 hoặc 10799 Miễn phí 3.000
15.000
30 phút miễn phí mỗi ngày
150 phút miễn phí mỗi ngày