Giá cước

GIÁ CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ SAU:
(
Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.)
 
Dịch vụ Gói  Cú pháp Đầu số Cước đăng ký Cước thuê bao Ưu đãi
(áp dụng cho thuê bao đăng ký  dịch vụ đăng ký)
Cước thoại
Nghe VOV trực tuyến  ngày DKO 1079 bấm 1 hoặc 10791 Miễn phí Miễn phí 30 phút miễn phí mỗi ngày 40đ/phút
Nghe VOV đặc sắc ngày
tuần
DKD
DKDT
1079 bấm 2 hoặc 10792 Miễn phí 1.000
7.000
30 phút miễn phí mỗi ngày
150 phút miễn phí mỗi ngày
40đ/phút
Nghe VOV theo chủ đề ngày
tuần
DKC
DKCT
1079 bấm 3 hoặc 10793 Miễn phí 1.000
7.000
30 phút miễn phí mỗi ngày
150 phút miễn phí mỗi ngày
40đ/phút
Radio chat ngày
tuần
DKA
DKAT
1079 bấm 6 hoặc 10796 Miễn phí 2.000
10.000
30 phút miễn phí mỗi ngày
150 phút miễn phí mỗi ngày
40đ/phút
Radio tương tác ngày
tuần
DKT
DKTT
1079 bấm 7 hoặc 10797 Miễn phí 2.000
10.000
30 phút miễn phí mỗi ngày
150 phút miễn phí mỗi ngày
40đ/phút
Radio truyện ngày
tuần
DKS
DKST
1079 bấm 8 hoặc 10798 Miễn phí 3.000
15.000
30 phút miễn phí mỗi ngày
150 phút miễn phí mỗi ngày
40đ/phút
Blog Radio  ngày
tuần
DKB
DKBT
1079 bấm 9 hoặc 10799 Miễn phí 3.000
15.000
30 phút miễn phí mỗi ngày
150 phút miễn phí mỗi ngày
40đ/phút
Quà tặng âm nhạc ngày DKN 1079 bấm 4 hoặc 10794 Miễn phí
Góc MobiFone ngày DKMF 1079 bấm 5 hoặc 10795 Miễn phí
Gửi tặng bài hát  TANG
SODIENTHOAI
MABAIHAT
1079 và làm theo hướng dẫn 2.000 đ/lần (Miễn phí 03 lần/ngày/thuê bao)
Cước data  Truy nhập website: http://mobiradio.vn/ Miễn phí
Các cú pháp khác Hướng dẫn, tra mã gói hủy dịch vụ, kiểm tra các dịch vụ đang sử dụng, tra mã bài hát .... Miễn phí
Các tình huống khác Nghe quà tặng được nhận, nghe thông tin giới thiệu dịch vụ .... Miễn phí