Giá cước

GIÁ CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ SAU:
(
Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.)