Hải quan Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy

Hải quan Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy

Pháp luật và đời sống

136 lượt nghe

2021-10-11 10:0
Trước những hiểm họa khôn lường của tội phạm và tệ nạn ma túy đặt ra trách nhiệm ...
Đóng

Trước những hiểm họa khôn lường của tội phạm và tệ nạn ma túy đặt ra trách nhiệm nặng nề cho các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng Hải quan trong đấu tranh với loại tội phạm này. Hợp tác quốc tế là công tác then chốt, quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia. Trong thời gian qua, ngành Hải quan đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT