Lưu ý về hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh

Lưu ý về hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh

Lăng kính pháp luật

304 lượt nghe

2022-05-12 09:0
Kể từ 1/7/2022, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng sẽ đều phải sử dụng ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT