Ngày mua sắm trực tuyến - Kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh ứng dụng thanh toán số

Ngày mua sắm trực tuyến - Kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh ứng dụng thanh toán số

Kinh tế 24h

330 lượt nghe

2019-12-02 14:3
Ngày mua sắm trực tuyến - Kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh ứng dụng thanh toán số
Đóng

VOV1 - Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.
- Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp: Nguồn cơ sở dữ liệu quan trọng trong hoạch định chính sách.
- Ngày mua sắm trực tuyến – kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh các ứng dụng thanh toán số.

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT