Người lao động, doanh nghiệp với tăng lương tối thiểu vùng

Người lao động, doanh nghiệp với tăng lương tối thiểu vùng

Chính phủ với người dân

82 lượt nghe

2022-05-18 11:0
Hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất tăng lương tối thiểu từ ngày ...
Đóng
  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT