Nguyễn Trọng Tạo – Nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau

Nguyễn Trọng Tạo – Nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau

vov

26 lượt nghe

2024-05-24 16:36:00
Sinh thời, ngoài 3 tập thơ đầu tiên in chung, Nguyễn Trọng Tạo đã xuất bản 8 tập thơ, 2 tập trường ca và 1 tập thơ dành cho thiếu nhi.
Đóng

VOV

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT