Nhìn lại kinh tế 5 tháng đầu năm: Khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt dưới tác động của Covid-19

Nhìn lại kinh tế 5 tháng đầu năm: Khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt dưới tác động của Covid-19

Kinh tế 24h

90 lượt nghe

2020-06-04 12:26:01
Việt Nam được cộng đồng thế giới đánh giá cao về năng lực đối phó với đại dịch ...
Đóng

Việt Nam được cộng đồng thế giới đánh giá cao về năng lực đối phó với đại dịch Covid 19 và nỗ lực duy trì động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm nay có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội đề ra.
Thưa quý vị và các bạn! Để đạt được mục tiêu này, vai trò của doanh nghiệp là yếu tố quyết định. Thực tế, bên cạnh những khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang phát huy nội lực, tăng khả năng thích ứng để phát triển bền vững.

  • NGHE NHIỀU NHẤT
  • NÓNG NHẤT
  • MỚI NHẤT