Sử dụng qua tin nhắn

1. CÁC CÚ PHÁP ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
Khách hàng soạn tin gửi đến 1079 theo các cú pháp sau:2. CÁC CÚ PHÁP TÌM KIẾM VÀ GỬI QUÀ TẶNG ÂM NHẠC
Khách hàng soạn tin gửi đến 1079 theo các cú pháp sau:


3. CÁC CÚ PHÁP HỖ TRỢ
Khách hàng soạn tin gửi đến 1079 theo các cú pháp sau: