Sử dụng qua tin nhắn

1. CÁC CÚ PHÁP ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
Khách hàng soạn tin gửi đến 1079 theo các cú pháp sau: